Nabavka usluge obeležavanja katastarske parcele poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda