Nabavka radova na sanaciji dela objekta 1 i promena namene zgrade MZ Ostojićevo

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda