Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 08-2019