Nabavka usluge pripreme i isporuke mešavine struganog asfalta i prirodnog separisanog šljunka

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 24-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24-2019