Nabavka građevinskih paketa za izbeglice na teritoriji opštine Čoka

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda