Nabavka radova na rekonstrukciji-sanaciji ograde oko objekta Rimokatoličke ctkve Presvetog Trojstva u Čoki

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda