Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta osnovnog obrazovanja-fiskulturne sale OŠ ,,Jovan Popović" u Čoki

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje 1 32-2019
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 32-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 32-2019