Izrada kosog krova i obnova fasade na objektima „B“ i „C“ zgrade opštine Čoka

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda