JAVNA RASPRAVA

 

Datum Ime fajla Za skidanje
15.01.2020 NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2020. GODINU
19.12.2019 ODLUKE ZA 2020. GODINU - Primedbe dostaviti do 19.12.2019. godine na mejl joiren@coka.rs
24.07.2019 NACRT ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA
05.07.2019 NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA - PRIMEDBE MOŽETE DOSTAVITI DO 05.07.2019. GODINE NA MEJL opstina@coka.rs.