КОНКУРС - „За побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима„