КОНКУРС - за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2017. години
Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2017. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:
•  Максималан износ кредита 15.000 евра
•  Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 3.000 евра,
•  рок отплате кредита 15 месеци
•  корисник кредита се обавезује да целокупан износ врати једнократно након истека кредита.

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.
Пријаву са траженом документацијом доставити поштом или лично на адресу :

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде
21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 6,
са назнаком " За конкурс"

 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451, 021/557-452.

 

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs или одавде: