KONKURS - Za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva