КОНКУРС - за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у овчарству, козарству и свињарству у 2017 години
Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у овчарству, козарству и свињарству у 2017 години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:
•  Максималан износ кредита 20.000 евра
•  Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
•  грејс период у трајању 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
•  рок отплате кредита 24 месеци
•  отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата).

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.
Пријаву са траженом документацијом доставити на адресу:

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде
21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 6,
са назнаком " За конкурс"

 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451.

 

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs или одавде: