KONKURS - Za kratkoročne kredite za obrtna sredstva