КОНКУРС - за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2017. години
Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2017. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:
•  Максималан износ кредита 40.000 евра
•  грејс период у трајању од 12 месеци , за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата
•  рок отплате кредита 12 месеци
•  отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 рата)

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.
Пријаву са траженом документацијом доставити поштом или лично на адресу :

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде
21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 6,
са назнаком " За конкурс"

 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451, 021/557-452.

 

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs или одавде: