KONKURSI - Nacionalne službe za zapošljavanje za dodeljivanje subvencija poslodavcima koji zapošljavaju nove radnike

 

07. februara su raspisani javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje za dodeljivanje subvencija poslodavcima koji zapošljavaju nove radnike!
Kako do subvencija za nova zapošljavanja?

Saznajte 28.02.2017. na našem novom seminaru!

Poštovani,

Organizujemo seminar za poslodavce kojima su potrebni novi radnici, na kome ćete dobiti praktične informacije o načinima i uslovima za učešće u različitim programima NSZ-a, kao i:

  • Programima NSZ-a koji imaju finansijski podsticaj za poslodavca koji pripada privatnom sektoru
  • Uslovima, potrebnoj dokumentaciji i rokovima za odlučivanje
  • Kategorijama nezaposlenih lica za koje poslodavac može dobiti jednokratni podsticaj u rasponu od 150.000 do čak 300.000 dinara
  • Merama podrške za koje možete aplicirati ukoliko odlučite da zaposlite nezaposleno lice iz kategorije teže zapošljivih: osobe sa invaliditetom, mladi do 30 godina, stariji od 50 godina i dr.
  • Podsticajima u okviru programa stručne prakse (mesečna novčana pomoć od NSZ-a, bez troškova za poslodavca), programa sticanja praktičnih znanja (subvencionisanje dela zarade) i kojim su kategorijama nezaposlenih lica namenjeni
  • Podsticajima za radno angažovanje nezaposlenih lica na programima javnih radova
  • Subvencionisanju zapošljavanja u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave

 

 

Sve detalje možete naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje OVDE i OVDE.