КОНКУРС - „Израда косог крова и обнова фасаде на објекту „А“ зграде општине Чока„