JAVNI OGLAS za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu.

 

Конкурс traje:  Od 09.11.2012 - do 05.12.2012

Покрајински секретаријат за пољопривреду, Водопривреду и шумарство расписује јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2012. годину

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 100.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине.

Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, који су власници пољопривредног земљишта и:

  1. имају пребивалиште на територији АП Војводине,
  2. који су старији од 65 година и нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то право стекли као осигураници пољопривредници. (Услов у погледу година живота не односи се на кориснике инвалидске пензије),
  3. да су Уговор о дугорочном закупу закључили у 2012. години (односно 2009, 2010. или 2011. под условом да су већ корисници ових средстава),
  4. дају у закуп обрадиво земљиште од најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 година, од дана закључења Уговора,
  5. да Уговор није закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.

 

Текст конкурса, пријаву и уколико је потребно Изјаву члана РПГ преузмите овде:

Tekst konkursa
Zahtev
Izjava