ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЧОКА

Оделење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре
и стамбено - комуналне делатности

Датум: 27.09.2016. године

Чока

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ПОКРЕНУТА ЈЕ АКЦИЈА УТВРЂИВАЊА ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА. ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ДА СВОЈ ЗАХТЕВ ДОСТАВЕ ЛИЧНО ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ НА АДРЕСУ:

ОПШТИНА ЧОКА POTISKA 20 , ОДЕЛЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈА БР 30 .

ВАЂЕЊЕ УЗОРАКА И КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ ВРШИ ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ИЗ СЕНТЕ. ТРОШКОВЕ УСЛУГА СНОСИ ОПШТИНА ЧОКА .

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 0230-71-620

ЗАХТЕВ МОРА ДА САДРЖИ ИМЕ ПРОИЗВОЂАЧА, КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ, БРОЈ ПАРЦЕЛЕ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОН.

ЗАХТЕВЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ ЧОКА КАНЦЕЛАРИЈА БР 1 ; МЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА ИЛИ СА САЈТА ОПШТИНЕ ЧОКА

 

Шеф Одељења

Ева Шевењхази

  1. Формулар за захтев за испитивање земљишта