Расписан Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини у РС
Поштовани,

У складу са одредбама Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС”, број 105/16 од 26. децембра 2016. године), расписан је Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа. Дана 13. фебруара 2017. године, на званичном сајту Министарства пољопривреде и заштите животне средине, објављен је текст Јавног позива са пратећом документацијом као и текст Јавног позива у дневним новинама „Информер”, „Дневник” и „Вечерње новости”.

Сходно наведеном, обавештавамо вас да ће валидан захтев за остваривање права првенства закупа од стране потенцијалних инвеститора, подразумевати Захтев који је предат званично Министарству пољопривреде и заштите животне средине у форми и на начин предвиђен објављеним Јавним позивом. Претходно достављена Писма о намерама не сматрају се званично поднетим захтевом.

За све информације можете се обратити на контакт телефон: 011/3282435


Детаљне информације можете наћи ОВДЕ.