Kastely
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA ČOKA
KABINET PREDSEDNICE OPŠTINE
23320 ČOKA, POTISKA 20
Datum: 12.08.2016.godine
Č O K A

   

O B A V E Š T E NJ E

   

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE ČOKA DA SVE PRIMEDBE KOJE IMAJU U VEZI SA REŠENJIMA ZA POREZ NA IMOVINU MOGU IZNETI PISANIM PUTEM U FORMI OBRASCA KOJI SE POPUNJAVAJU U MESNIM ZAJEDNICAMA POČEV OD 15.08.2016. GODINE DO 30.09.2016. GODINE, SVAKOG RADNOG DANA OD 8,00 DO 12,00 ČASOVA.

GRAĐANI NASELJENOG MESTA ČOKA OBRASCE MOGU POPUNITI U ZGRADI OPŠTINE ČOKA, SOBA BROJ 1.

NAKON OBRADE ZAHTEVA GRAĐANI ĆE DOBITI ODGOVOR ILI UPUTSTVO U SKLADU SA NAVEDENIM PRIMEDBAMA.

 

 

PREDSEDNICA OPŠTINE

Č O K A

 

Stana Đember

 


  1. Obrazac za primedbe