ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

 

OGLASNA TABLA

 

Ime fajla Za skidanje
04.04.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi uticaja na životnu sredinu i određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
12.03.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje procene uticaja na životnu sredinu

 

 

REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Ime fajla Download
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo
Dozvola za operatera "Stara Livnica" O.S.Č.L. doo
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja za Mikoviči DOO iz Čoke
Dopuna dozvole za operatera "Zeka-plast"
Registar dozvole za operatera JKP Čoka
Dozvola za operatera "Zeka-plast"
Dozvola za operatera "Mikoviči" doo
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo

 

 

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Ime fajla Za skidanje
Rešenje o saglasnosti za VDP "Gornji Banat" iz Kikinde