OBJEDINJENA PROCEDURA - GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 

 

Datum Ime fajla Za skidanje
24.avgust 2021 JP "Srbijagas", Novi Sad - Izgradnja distributivnog sistema gasovoda od PE cevi MOP do 4 bar za snabdevanje naselja Ostojićevo sa korisničkim gasovodnim priključcima u Ostojićevu
09.avgust 2021 Ye Cuifen, Čoka - Izgradnja stambeno-poslovnog objekta P+1 u Čoki
02.jun 2021 Radin Andrea, Čoka - Dogradnja porodične stambene zgrade P+Pk u Čoki
13.april 2021 Autoflex-Livnica doo - Izgradnja objekta - mašinska obrada metala sa magacinom KO Čoka
09.april 2021 Remy Trade proizvodnja, trgovina i usluge doo, Ostojićevo - Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu
16.oktobar 2020 Popović Žarko i Popović Sakala Julija - Fazna (I i II) izgradnja novog stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta P+0 u Sanadu
23.jul 2020 Opština Čoka - Izgradnja crpne stanice P+0 sa izgradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i bušenje bunara B2/06 u Padeju
15.jul 2020 Opština Čoka - Rekonstrukcija-proširenje lokalnog puta Ostojićevo-Jazovo
11.jun 2020 Trgovinsko-uslužno društvo "Mihajlović", Paraćin - Dogradnja postojećeg objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta i izgradnjom magacina za boce sa TNG-om u Padeju
27.januar 2020 Canadi Nelly DOO, Čoka - Izgradnja novog objekta - zgrada za trgovinu P+0 u Čoki
13.novembar 2019 Opština Čoka - Dogradnja i rekonstrukcija Doma zdravlja u Čoki
08.novembar 2019 Opština Čoka - Izgradnja mosta na reci Zlatici sa saobraćajnicom u Padeju
01.oktobar 2019 Opština Čoka - Izgradnja atmosferske kanalizacije u Sanadu
28.jun 2019 Opština Čoka - Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja prečišćavanje otpadnih voda u Ostojićevu
21.februar 2019 Panawiss Plus doo Padej - Rešenje o izmeni Rešenja o građevinskoj dozvoli
19.decembar 2018 Čonka Irena, Ostojićevo - Izgradnja novog stambenog i pomoćnog objekta u Ostojićevu
06.decembar 2018 Lukić Dragan i Lukić Suzana, Čoka - Izgradnja novog stambenog objekta u Čoki
02.avgust 2018 Božin Nikola i Božin Rožika - Rekonstrukcija-pretvaranje tavanskog prostora u stambeni u Padeju
17.jul 2018 Panawiss Plus doo Padej - Izgradnja elektrane na biogas u Padeju
06.jul 2018 Ostojić Ana, Ostojićevo - Izgradnja novog stambenog objekta u Ostojićevu
08.jun 2018 Opština Čoka - Izgradnja kolovoza u ulici Branka Radičevića u Sanadu
08.jun 2018 Opština Čoka - Izgradnja kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina u Sanadu
29.mart 2018 Milošev Zlatibor, Ostojićevo - Izmena pravosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli radi izgradnje stambenog objekta u Ostojićevu
12.februar 2018 Maletin Jovica, Padej - Izmena pravosnažnog rešenja o izgradnji podnog skladišta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda u Padeju
09.novembar 2017 Milošev Zlatibor, Ostojićevo - Izgradnja novog stambenog objekta u Ostojićevu
31.oktobar 2017 Forgač Ištvan, Bečej - Izgradnja novog stambenog objekta u Vrbici
07.jun 2017 Nađ Đerđ Andrea, Čoka - Rekonstrukcija-dogradnja stambenog objekta
26.april 2017 "Telekom Sbija" AD Beograd - Izgradnja cevi za elektronsku komunikaciju na parcelama u KO Crna Bara i KO Vbica
12.avgust 2016 Hinić Vladimir, Čoka - Izmena građevinske dozvole
30.decembar 2015 Barta Lorand, Padej
23.decembar 2015 Opština Čoka - ulica Branka Radičevića, Sanad
23.decembar 2015 Opština Čoka - ulica Žarka Zrenjanina, Sanad
23.decembar 2015 Opština Čoka - ulica Arsenije Čarnojevića, Sanad
23.decembar 2015 Opština Čoka - ulica Vojvode Stepe, Sanad
25.novembar 2015 Hinić Vladimir, Čoka
28.oktobar 2015 Maletin Jovica, Padej
26.oktobar 2015 JKP Čoka - Građevinska dozvola
28 septembar 2015 Opština Čoka - Atmosferska kanalizacija, Padej
10 septembar 2015 VDP Gornji Banat - ribnjak "Katahat"
26 avgust 2015 Đurđev Staniša, Sanad
24 jun 2015 Lazić Nedeljko, Sanad
17 jun 2015 JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad, Novi Sad