ENERGETSKA EFIKASNOST

 

OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE

PORODIČNIH KUĆA, STANOVA


NA OSNOVU POTPISANOG UGOVORA O SUFINANSIRANJU PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE SA MINISTARSTVOM RUDARSTVA I ENERGETIKE – UPRAVA ZA FINANSIRANJE I PODSTICANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI, DONETIH PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA OPŠTINA ČOKA:

- RASPISUJE JAVNI POZIV RADI IZBORA PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM, USLUGAMA I RADOVIMA NA ENERGETSKOJ SANACIJI STAMBENIH OBJEKATA,
- NAKON POTPISIVANJA UGOVORA O SARADNJI SA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA RASPISAĆE I JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA.

OBAVEZA DOMAĆINSTVA DA PRILIKOM PRIJAVE PREDMER I PREDRAČUN UZME SAMO OD PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJIMA JE OPŠTINA ČOKA POTPISALA UGOVOR.

O SPROVOĐENJU PROGRAMA STARA KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, ODLUKU O IZBORU DIREKTNIH I KRAJNJIH KORISNIKA DONOSI OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ČOKA.

 


 

 

 

PRAVILNICI

 

Ime fajla Link
PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA, STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22

 

 

 

JAVNI POZIVI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

 

Ime fajla Za skidanje
OBAVEŠTENJE o produženju roka dostavljanja prijava na paspisani JAVNI POZIV za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova, stambenih zgrada na teritoriji opštine Čoka
JAVNI POZIV za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova, stambenih zgrada na teritoriji opštine Čoka

 

 

OBAVEŠTENJA

 

Ime fajla Za skidanje
20.06.2022 - PRELIMINARNA LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA

 

 

 

JAVNI POZIVI ZA FIZIČKA LICA

 

Ime fajla Za skidanje

 

 

PITANJA I ODGOVORI

 

Ime fajla Za skidanje/th>
30.maj 2022 - PITANJA I ODGOVORI
24.maj 2022 - PITANJA I ODGOVORI