FINANSIJA

 

OBAVEŠTENJA, DOKUMENTI

 

Ime fajla Download
IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o budžetu opštine Čoka za 2022.godinu
IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti, o visini poreske stope poreza na imovinu na prava nepokretnosti i o visini stope amortizacije
Kontrolni list br.1: Kancelarijska kontrola
Kontrolni list br.2: Terenska kontrola
Plan inspekcijskog nadzora za 2022. godinu inspektora kancelarijske kontrole
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Čoka za 2022.godinu
Plan inspekcijskog nadzora za 2021. godinu inspektora kancelarijske kontrole
JAVNA RASPRAVA Nacrta Odluke o budžetu opštine Čoka za 2021. godinu - Rok za dostavu primedbe je 20 dana od dana početka javne rasprave, odnosno od 05.12.2020. godine. Primedbe se dostavljaju na mail adresu: joiren@coka.rs
Plan postupnog uvođenja odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Čoka za 2021.godinu
Plan inspekcijskog nadzora za 2020. godinu inspektora kancelarijske kontrole
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Čoka za 2020.godinu
Kontrolni list br.1: Kancelarijska kontrola za 2019.godinu
Plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu inspektora kancelarijske kontrole
Kontrolni list br.1: Kancelarijska kontrola
Kontrolni list br.2: Terenska kontrola
Izveštaj o radu za 2018.godinu inspektora kancelarijske kontrole
JAVNA RASPRAVA - Nacrt odluke o Budžetu Opštine Čoka za 2019.godinu, Nacrt odluke o komunalnim taksama i Nacrt odluke o administrativnim taksama - PRIMEDBE MOŽETE DOSTAVITI DO 13.12.2018.GODINE, NA MEJL: joiren@coka.rs
JAVNA RASPRAVA - Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Čoka za 2018. godinu - PRIMEDBE MOŽETE DOSTAVITI DO 26.11.2018.GODINE, NA MEJL: joiren@coka.rs
Pravilnik o prenosu neutrošenih i specifikacija vraćenih budžetskih sredstava za 2018.godinu
JAVNA RASPRAVA - Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Čoka za 2018. godinu - PRIMEDBE MOŽETE DOSTAVITI DO 17.JULA 2018.GODINE ODELJENJU ZA FINANSIJE NA MEJL joiren@coka.rs
Specifikacija vraćenih budž. sredstava
Pravilnik o prenosu neutoš. budž. sredst. za 2016. godinu

 

 

FINANSIJSKI PLANOVI, IZVEŠTAJI, ODLUKE

 

Ime fajla Za skidanje
ODLUKA O BUDŽETU ZA 2022. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2021. GODINE
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2021.GODINU
ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2021.GODINU
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2020.GODINU (OD 12.10.2020)
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2020. GODINE
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE
ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2019. GODINU
GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2020.GODINU
ODLUKA O BUDŽETU ZA 2020. GODINU
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2019.GODINU (OD 29.11.2019)
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2019. GODINE
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2019.GODINU (OD 23.08.2019)
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2019.GODINU (OD 24.04.2019)
ODLUKA O BUDŽETU ZA 2019. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 30.09.2018. GODINE
ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2018.GODINU (od 28.11.2018)
UPOREDNI PODACI ŠESTOMESEČNIH IZVEŠTAJA ZA 2017 I 2018.GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 30.06.2018. GODINE
ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2018.GODINU (od 24.07.2018)
UPOREDNI PODACI IZ ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2016 I 2017.GODINU
1.ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU OPŠTINE ČOKA ZA 2017. GODINU
2.OBRAZLOŽENJE
3.OSTVARENJE PRIHODA I IZVRŠENJE RASHODA BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA 2017.GODINU
4.KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN
5.IZVEŠTAJ O UČINKU
6.IZVEŠTAJ REVIZIJE ZA 2017.GODINU
ODLUKA O BUDŽETU ZA 2018. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01.2017 DO 30.09.2017.GODINE
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2017. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD OD 01.01.2017 DO 30.06.2017.GODINE
IZVEŠTAJ O REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA I PRAVILNOSTI POSLOVANJA OPŠTINE ČOKA ZA 2016.GODINU
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU OPŠTINE ČOKA ZA 2016.GODINU
PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA 2018.GODINU
ODLUKA O BUDŽETU ZA 2017. GODINU
ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA 2016. GODINU
1.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016
2.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Plan prihoda i rashoda budžeta opštine Čoka za 2016. godinu
3.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Prilog 1: Pregled boja zaposlenih i sredstava za plate
4.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Prilog 2: Pregled kapitalnih projekata 1
5.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU - Prilog 2: Pregled kapitalnih projekata 2
6.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU - Prilog 2: Pregled kapitalnih projekata 3
7.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Skupština
8.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinski javni pravobranilac
9.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Predsednik
10.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinsko veće
11.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Funkcionisanje
12.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Socijalna i dečja zaštita
13.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Kultura
14.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Sport
15.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Predškolska ustanova Radost
16.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - OŠ "Jovan Popović" Čoka
17.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - OŠ "dr.Tihomir Ostojić" Ostojićevo
18.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - OŠ "Servo Mihalj" Padej
19.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Hemijsko-prehrambena srednja škola, Čoka
20.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - KOC Program 13
21.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - KOC Program 14
22.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Centar za socijalni rad
23.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Dom zdravlja
24.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Poljoprivreda
25.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
26.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Komunalna delatnost
27.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Prostorno planiranje
28.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Lokalni ekonomski razvoj
29.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Putna infrastruktura
30.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Komunalna delatnost
31.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Putna infrastruktura
32.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - JP Direkcija: Program 2
33.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - JP Direkcija: Program 7
34.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - JKP
35.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - MZ Čoka
36.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - MZ Padej
37.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - MZ Ostojićevo
38.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - MZ Sanad
39.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - MZ Crna Bara
40.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - MZ Vrbica
41.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2016 - MZ Jazovo
Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Čoka za period 01.01-30.06.2016.
1.ODLUKA O BUDŽETU 2016
2.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Plan prihoda i rashoda budžeta opštine Čoka za 2016. godinu
3.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Prilog 1: Pregled boja zaposlenih i sredstava za plate
4.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Prilog 2: Pregled kapitalnih projekata 1
5.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Prilog 2: Pregled kapitalnih projekata 2
6.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Prilog 2: Pregled kapitalnih projekata 3
7.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Skupština
8.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinski javni pravobranilac
9.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Predsednik
10.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinsko veće
11.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Funkcionisanje
12.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Socijalna i dečja zaštita
13.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Kultura
14.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Sport
15.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Predškolska ustanova Radost
16.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - OŠ "Jovan Popović" Čoka
17.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - OŠ "dr.Tihomir Ostojić" Ostojićevo
18.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - OŠ "Servo Mihalj" Padej
19.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Hemijsko-prehrambena srednja škola, Čoka
20.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - KOC Program 13
21.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - KOC Program 14
22.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Centar za socijalni rad
23.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Dom zdravlja
24.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Poljoprivreda
25.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
26.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Komunalna delatnost
27.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Prostorno planiranje
28.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Lokalni ekonomski razvoj
29.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - Opštinska uprava: Putna infrastruktura
30.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - JP Direkcija: Program 2
31.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - JP Direkcija: Program 7
32.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - JKP
33.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - MZ Čoka
34.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - MZ Padej
35.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - MZ Ostojićevo
36.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - MZ Sanad
37.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - MZ Crna Bara
38.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - MZ Vrbica
39.ODLUKA O BUDŽETU 2016 - MZ Jazovo
1.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015
2.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - Prihodi i rashodi
3.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - Zaposleni i masa plata
4.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata 1
5.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata 2
6.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata 3
7.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - Skupština opštine
8.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - OU - funkcionisanje
9.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - PU Radost
10.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - OU - poljoprivreda
11.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - OU - stambeni razvoj
12.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - OU vodosnab. upravljanje otpadom
13.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - MZ Čoka
14.ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU 2015 - MZ Crna Bara
Izveštaj o izvršenju budžeta opšt. Čoka za period 01.01-30.09.2015.godine
Izvršenje rashoda za period 01.01-30.09.2015
Ostvarenje prihoda za period 01.01-30.09.2015
Neto finansiranje za period 01.01-30.09.2015
OBRAZAC 5 - 01.01-30.09 2015 - konsolidovan
Izveštaj o izvršenju budžeta opšt. Čoka za period 01-06.2015.godine - Plan: Izvršenje rashoda
Izveštaj o izvršenju budžeta opšt. Čoka za period 01-06.2015.godine - Plan: Ostvarenje prihoda
Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Čoka za period od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. godine
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2014. GODINU - IZVRŠENJE PLANA RASHODA BUDŽETA OPŠTINE ČOKA ZA 2014. GODINU
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2014. GODINU - OBRAZLOŽENJE
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2014. GODINU
ODLUKA O BUDZETU 2015 - Zaposleni i masa plata
ODLUKA O BUDZETU 2015 - Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata 3
ODLUKA O BUDZETU 2015 - Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata 2
ODLUKA O BUDZETU 2015 - Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata 1
ODLUKA O BUDZETU 2015 - Prihodi i rashodi - 2015.
ODLUKA O BUDZETU 2015
Predlog: prosecna cena kvadratnog metra 2015
Predlog: odluka stopa amortizacije 2015
Predlog: odluka poreska stopa 2015
Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta opštine Čoka
Budžet 2014
ODLUKA O IZM DOP U BUDZETU 2013-1
Pregled kapitalnih projekata zbirno
Plate i broj zaposlenih.2013
Rebalans - 2013
Plan Budžeta 2013
KAPITALNI PROJEKTI U PERIODU 2013 – 2015
ODLUKA o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
Prilog 1 - tabele za plate i broj zaposlenih.2013
Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Čoka za period od 01.01.2012. do 30.09.2012.godine
Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Čoka za 2012. godinu
Rebalans 2012
ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2012. GODINU
BUDŽET 2012
REBALANS budžeta za 2011. godinu
Odluka o IZMENAMA I DOPUNAMA odluke o budžetu Opštine Čoka za 2011. god.
IZMENA I DOPUNA plana RASHODA budžeta Opštine Čoka za 2011. god
IZMENA I DOPUNA plana PRIHODA budžeta Opštine Čoka za 2011. god.
Odluka o budžetu Opštine Čoka za 2011. god.
Plan prihoda budžeta Opštine Čoka za 2011. godinu
Plan rashoda budžeta Opštine Čoka za 2011. godinu