OBJEDINJENA PROCEDURA - IZDATI LOKACIJSKI USLOVI

 

 

Datum Ime fajla Za skidanje
novembar 2018 Izgradnja elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata za priključenje biogasne elektrane, "Panawiss Plus doo" u Padeju
septembar 2018 Izgradnja stubne trafo stanice, EPS distribucija doo Beograd ogranak Subotica u Padeju
septembar 2018 Izgradnja stambenog objekta, Lukić Dragan i Lukić Suzana, Čoka
jun 2018 Izgradnja stambenog i pomoćnog objekta, Čonka Irena, Ostojićevo
maj 2018 Izgradnja objekta "TK priključak za BS KIU14 Vrbica", Telekom a.d. Beograd
februar 2018 Izgradnja kolovoza u ulici Branka radičevića, Sanad
februar 2018 Izgradnja kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina, Sanad
novembar 2017 Izgradnja prihvatilište starih lica, Padej
oktobar 2017 Izgradnja porodične stambene zgrade, Forgač Ištvan, Vrbica
jul 2017 Izgradnja zelene pijace, Padej
jun 2017 Izgradnja porodične stambene zgrade, Milošev Zlatibor, Ostojićevo
jun 2017 Izgradnja atmosferske kanalizacije, Sanad
jun 2017 Dalekovod 20kV od ABS tipa "Karpoš", "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, ogranak Subotica
maj 2017 Rekonstrukcija-dogradnja stambene zgrade, Nađ Đerđ Andrea, Čoka
oktobar 2016 Dom Zdravlja, Čoka - rekonstrukcija zubne ambulante u Čoki
septembar 2016 Postavljanje cevi za elektronsku komunikaciju, Čoka
septembar 2016 Izgradnja vodovodne kanalizacione mreže, Čoka
septembar 2016 Izgradnja mostova na reci Zlatica, K.O. Ostojićevo-Jazovo-Crna Bara
februar 2016 Izgradnja 20kV kablovskog voda od MBTS-1 do MBTS-11, Čoka
novembar 2015 Barta Lorand, Padej
oktobar 2015 Hinić Vladimir, Čoka
septembar 2015 Maletin Jovica, Padej
avgust 2015 VDP Gornji Banat - ribnjak "Katahat"
avgust 2015 Đurđev Staniša, Sanad
jul 2015 Opština Čoka, Čoka - Izgradnja atmosferske kanalizacije u Padeju
jul 2015 Opština Čoka, Čoka - Prihvatilište starih lica u Padeju
maj 2015 Izgradnja puta A. Čarnojevića
maj 2015 Izgradnja puta B. Radičevića
maj 2015 Izgradnja puta V. Stepe
maj 2015 Izgradnja puta Ž. Zrenjanina