OBJEDINJENA PROCEDURA - IZDATI LOKACIJSKI USLOVI

 

 

Datum Ime fajla Za skidanje
avgust 2021 Distributivni gasovod od PE cevi MOP do 4 bar za snabdevanje naselja Sanad sa korisničkim priključcima - JP "Srbijagas" Novi Sad
jul 2021 Izrada potrebne tehničke dokumentacije za dogradnju i adaptaciju stambenog i poslovnog objekta u Čoki - SZTR pekara "Peki" Čoka
jul 2021 Distributivni gasovod od PE cevi MOP do 4 bar za snabdevanje naselja Ostojićevo sa korisničkim priključcima - JP "Srbijagas" Novi Sad
jul 2021 Distributivni gasovod od PE cevi MOP do 4 bar za snabdevanje naselja Padej sa korisničkim priključcima - JP "Srbijagas" Novi Sad
maj 2021 Izgradnja objekta P+1 - prodavnica i stambeni objekat - Ye Cuifen, Čoka
maj 2021 Dogradnja porodične stambene zgrade P+Pk u Čoki - Radin Andrea
april 2021 Izgradnja objekta P+0 o.š."Jovan Popović" Čoka - izdvojeno odeljenje u Crnoj Bari - Opština Čoka
mart 2021 Izgradnja objekta - mašinska obrada metala sa magacinom - "Autoflex-Livnica" doo Čoka
decembar 2020 Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu - Remy Trade proizvodnja, trgovina i usluge doo, Ostojićevo
septembar 2020 Izgradnja zelene pijace u Padeju
septembar 2020 Izgradnja porodične stambene zgrade P+0 i pomoćnog objekta P+0 - Popović Žarko, Sanad
avgust 2020 Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija zgrade fiskulturne sale u Čoki
maj 2020 OBUSTAVLJANJE postupka izdavanja lokacijskih uslova - Petrović Evica i Veselin, Čoka
mart 2020 Izrada potrebne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje puta Ostojićevo-Jazovo
mart 2020 Proširenje i rekonstrukcija kolovoza u ulici Školska u Jazovu
decembar 2019 Izgradnja zgrade za trgovinu u Čoki, "Canadi Nelly" doo Čoka
oktobar 2019 Izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju popostojećeg prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstršnice iznad točnih mesta i izgradnjom magacina za boce sa TNG-om u Padeju, Ugarak Predrag, Ada
septembar 2019 Izrada potrebne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Doma zdravlja u Čoki
avgust 2019 Izrada potrebne tehničke dokumentacije za izgradnju pomoćnog objekta fudbalskog kluba u Padeju, Ugarak Predrag, Ada
jul 2019 Izrada potrebne tehničke dokumentacije za izgradnju ekonomskog objekta u Čoki, Petrović Evica i Veselin, Senta
jul 2019 Izgradnja atmosferske kanalizacije za deo naselja u Sanadu
maj 2019 Izgradnja mosta na reci Zlatici sa saobraćajnicom u Padeju
april 2019 Izrada potrebne tehničke dokumentacije za izgradnju objekta STS-11 i pripadajućom VN i NN mrežom u Padeju, EPS distribucija doo Beograd
februar 2019 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija zgrade osnovnog obrazovanja, o.š. "Servo Mihalj" u Padeju
februar 2019 Izrada potrebne tehničke dokumentacije za izgradnju platoa i saobraćajne površine u Padeju, Awiss doo Beograd
decembar 2018 Izgradnja nadzemnih vodova 20kV, EPS Distribucija doo Beograd u Padeju
novembar 2018 Izgradnja eekonomskog objekta - podnog skladišta za žitarice, "Remy Trade" doo u Ostojićevu
novembar 2018 Izgradnja elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata za priključenje biogasne elektrane, "Panawiss Plus doo" u Padeju
septembar 2018 Izgradnja stubne trafo stanice, EPS distribucija doo Beograd ogranak Subotica u Padeju
septembar 2018 Izgradnja stambenog objekta, Lukić Dragan i Lukić Suzana, Čoka
jun 2018 Izgradnja stambenog i pomoćnog objekta, Čonka Irena, Ostojićevo
maj 2018 Izgradnja objekta "TK priključak za BS KIU14 Vrbica", Telekom a.d. Beograd
februar 2018 Izgradnja kolovoza u ulici Branka radičevića, Sanad
februar 2018 Izgradnja kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina, Sanad
novembar 2017 Izgradnja prihvatilište starih lica, Padej
oktobar 2017 Izgradnja porodične stambene zgrade, Forgač Ištvan, Vrbica
jul 2017 Izgradnja zelene pijace, Padej
jun 2017 Izgradnja porodične stambene zgrade, Milošev Zlatibor, Ostojićevo
jun 2017 Izgradnja atmosferske kanalizacije, Sanad
jun 2017 Dalekovod 20kV od ABS tipa "Karpoš", "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, ogranak Subotica
maj 2017 Rekonstrukcija-dogradnja stambene zgrade, Nađ Đerđ Andrea, Čoka
oktobar 2016 Dom Zdravlja, Čoka - rekonstrukcija zubne ambulante u Čoki
septembar 2016 Postavljanje cevi za elektronsku komunikaciju, Čoka
septembar 2016 Izgradnja vodovodne kanalizacione mreže, Čoka
septembar 2016 Izgradnja mostova na reci Zlatica, K.O. Ostojićevo-Jazovo-Crna Bara
februar 2016 Izgradnja 20kV kablovskog voda od MBTS-1 do MBTS-11, Čoka
novembar 2015 Barta Lorand, Padej
oktobar 2015 Hinić Vladimir, Čoka
septembar 2015 Maletin Jovica, Padej
avgust 2015 VDP Gornji Banat - ribnjak "Katahat"
avgust 2015 Đurđev Staniša, Sanad
jul 2015 Opština Čoka, Čoka - Izgradnja atmosferske kanalizacije u Padeju
jul 2015 Opština Čoka, Čoka - Prihvatilište starih lica u Padeju
maj 2015 Izgradnja puta A. Čarnojevića
maj 2015 Izgradnja puta B. Radičevića
maj 2015 Izgradnja puta V. Stepe
maj 2015 Izgradnja puta Ž. Zrenjanina