POLJOPRIVREDA

 

2021

 

Ime fajla Za skidanje
Zahtev veterinarima za utvrđivanje broja uslovnih grla
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2021. godinu
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2021.godinu

 

 

2020

 

Ime fajla Za skidanje
SAGLASNOST na Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa Javnog nadmetanja - prvi krug
Uputstvo o postupanju prilikom sprovođenja postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Pregled grupisanih Javnih nadmetanja za I krug javnog nadmetanja po programu GP za 2020.godinu
ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
SAGLASNOST na Odluku o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2020.godinu - prvi krug
SAGLASNOST na Odluke o davanju na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade - Poljoprivredna proizvodnja
SAGLASNOST na Odluke o davanju na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa - Stočari
Iznosi zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine Čoka za 2020.godinu
SAGLASNOST na Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čoka za 2020.godinu
POTREBNA DOKUMENTACIJA za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštini Čoka za 2019 god. - DRUGI KRUG
ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
SAGLASNOST na Odluku o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2020. godinu
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2020.godinu

 

 

2019

 

Ime fajla Za skidanje
JAVNI POZIV za subvencionisanje osiguranja useva od elementarnih nepogoda - naknada štete od grada za 2019. godinu
Pregled grupisanih Javnih nadmetanja za I krug javnog nadmetanja po programu GP za 2019.godinu
PRAVILA o postupku sprovođenja javnog nadmetanja javnom licitacijom za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
POTREBNA DOKUMENTACIJA za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštini Čoka za 2019 god. - PRVI KRUG
Zaključak o početnoj ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka u prvom krugu po Godišnjem programu ZUK za 2019.godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2019 god.
JAVNI POZIV za subvencionisanje osiguranja useva od elementarnih nepogoda - naknada štete od grada za 2019. godinu

 

 

A R H I V A

 

Ime fajla Za skidanje
ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
SAGLASNOST na Odluku o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka - DRUGI KRUG
PRAVILA o sprovođenju Javnog nadmetanja
JAVNA LICITACIJA za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za izmenu dozvole za upravljanje
ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2018 god. - prvi krug
SAGLASNOST na odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prava prečeg zakupa - STOČARI
Zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine Čoka za 2018.godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 godinu
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2019.godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 god.
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2018.godinu
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2018. godinu
ODLUKA o određivanju zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po pravu prečeg zakupa
ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini i RASPISIVANJE OGLASA ZA JAVNU LICITACIJU za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
PRAVILA o postupku javnog nadmetanja javnom licitacijom za davanje u zakup polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
Saglasnost na Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenje poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Čoka
Godišnji program za 2017.godinu za opštinu Čoka