UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA OPŠTINU ČOKA

 

OBRASCI, OBAVEŠTENJA, VAŽNI DOKUMENTI

 

Ime fajla Za skidanje
Obrazac prijave za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme za 2020.godinu
PRIJAVA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA OPŠTINE ČOKA NA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

 

ODLUKE

 

Ime fajla Za skidanje
Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnostima na teritoriji opštine Čoka za 2021. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Čoka
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Čoka za 2021. godinu
Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnostima na teritoriji opštine Čoka za 2020. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Čoka
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Čoka za 2020. godinu
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Čoka za 2019. godinu
Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Čoka za 2019.godinu
Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnostima na teritoriji opštine Čoka za 2019. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Čoka
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Čoka za 2019. godinu
Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnostima na teritoriji opštine Čoka za 2018. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Čoka
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Čoka za 2018. godinu
Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnostima na teritoriji opštine Čoka za 2017. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Čoka
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Čoka za 2017. godinu
Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnostima na teritoriji opštine Čoka za 2016. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji opštine Čoka
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Čoka za 2016. godinu
Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige opštine Čoka
Odluka o određivanju zona i najopremljenih zona na teritoriji opštine Čoka