Ugovor o nabavci radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka


Čoka , 13.02.2018

Opština Čoka je, 13.02.2018.godine, sa firmom „Javornik“ doo iz Subotice potpisala Ugovor o nabavci radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka – V-a etapa. Radovi će biti izvršeni u roku od 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

 


Komentari(0)