INDUSTRIJA


Osnovne privredne grane u opštini Čoka su:

 • Poljoprivredna proizvodnja, a naročito stočarstvo, povrtarstvo i gajenje lekovitog bilja,
 • Prehrambena industrija (industrija mesa, industrija mleka i proizvodnja vina),
 • Metalska industrija,
 • Primarna prerada duvana i
 • Proizvodnja proizvoda od plastike.

Na teritoriji opštine u funkciji su sledeća industrijska postojenja:

 • "MACVAL" d.o.o., koji se bavi preradom lekovitog i začinskog bilja.
 • "MENTA" Padej d.o.o., koja se bavi doradom i sušenjem lekovitog bilja, kao i proizvodnjom farmaceutskih proizvoda, zbog čega se svrstava u hemijsku industriju.
 • Industrija za preradu duvana.
 • "Mlekara Čoka"
 • ATB "SEVER" Livnica Čoka
 • "Vinoprodukt - Čoka" d.o.o. Subotica