POPIS 2022
OGLASNA TABLA

 

Ime fajla Za skidanje
Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače i termini testiranja
JAVNI POZIV za prijavljivanje kandidata za popisivače
Instruktori: preliminarna lista
Rang lista kandidata za instruktora koji se pozivaju na testiranje i potrebna dokumentacija koju treba da ponesu sa sobom
Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore