OPŠTINSKA UPRAVA

Zoran Jovanov , načelnik Opštinske uprave

Nadležnost načelnika opštinske uprave

Opštinska uprava je jedinstvena služba koja:

 
 • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi SO i Predsednik opštine
 • Izvršava odluke i druge akte SO i Predsednika opštine
 • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine
 • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata SO
 • Izvršava zakone i druge propise čiji je izvršavanje povereno opštini
 • Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi SO i Predsednik opštine Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštinske uprave.

 


Osnovne organizacione jedinice opštinske uprave Opštine Čoka

 
 • Odeljenje za inspekcijske poslove
 • Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti
   
  • 1. Odsek za opštu upravu i zajedničke poslove
  • 2. Odsek društvenih delatnosti
  • 3. Odsek upravljanja ljudskim resursima
 • Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam, za građeviske poslove, za sprovođenje objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti
 • Odeljenje za finansije

 


Posebne organizacione jedinice opštinske uprave Opštine Čoka

 
 • Služba za poslove Skupštine opštine
 • Kabinet Predsednika opštine i Opštinskog veća

 


Nadležnost opštinske uprave

Opštinska uprava je jedinstvena služba koja:

 
 • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi SO i Predsednik opštine
 • Izvršava odluke i druge akte SO i Predsednika opštine
 • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine
 • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata SO
 • Izvršava zakone i druge propise čiji je izvršavanje povereno opštini
 • Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi SO i Predsednik opštine
 • Dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova opštine iz izvornog delokruga i poverenih poslova, predsedniku opštine, Opštinskom veću i SO najmanje jednom godišnje

 

Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštinske uprave.