OPŠTINSKA UPRAVA

Zoran Jovanov , načelnik Opštinske uprave

Nadležnost načelnika opštinske uprave

Opštinska uprava je jedinstvena služba koja:

 
 • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi SO i Predsednik opštine
 • Izvršava odluke i druge akte SO i Predsednika opštine
 • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine
 • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata SO
 • Izvršava zakone i druge propise čiji je izvršavanje povereno opštini
 • Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi SO i Predsednik opštine Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštinske uprave.

 


Organizacione jedinice opštinske uprave Opštine Čoka

 
 • ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE (šef odseka: dipl. ing. poljoprivrede Koso Robert)
 • ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI (šef odseka: dipl. ing. informatike Guba Karolj)
   
  • 1. SLUŽBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U USLUŽNOM CENTRU
  • 2. MATIČARSKA SLUŽBA
  • 3. SLUŽBA OPŠTIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
  • 4. SLUŽBA DRUŠTVENIH DELATNOSTI
 • ODSEK ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI (šef odseka: dipl. ing. tehnolog Ševenjhazi Eva)
 • ODSEK ZA FINANSIJE (šef odseka: dipl. ekonomista Jo Irena)

Nadležnost opštinske uprave

Opštinska uprava je jedinstvena služba koja:

 
 • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi SO i Predsednik opštine
 • Izvršava odluke i druge akte SO i Predsednika opštine
 • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine
 • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata SO
 • Izvršava zakone i druge propise čiji je izvršavanje povereno opštini
 • Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi SO i Predsednik opštine
 • Dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova opštine iz izvornog delokruga i poverenih poslova, predsedniku opštine, Opštinskom veću i SO najmanje jednom godišnje

 

Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštinske uprave.