SKUPŠTINA OPŠTINE ČOKA


Predsednik skupštine Olaj Tibor

Rođen je 1960. godine u Ostojićevu, živi u Čoki.

Po zvanju je diplomirani ekonomista. Počeo da radi 1985. godine u Građevinskom preduzeću „Rad“ Čoka kao knjigovođa, zatim je bio rukovodilac planske službe a kasnije obavljao poslove rukovodioca finansijske službe. 1997. godine je imenovan za vršioca dužnosti direktora Javnog stambenog preduzeća Čoka, zatim i za direktora preduzeća. Od 2005. godine je radio u Javnom Komunalnom Preduzeću Čoka kao finansijski rukovodilac. Od 2012. do juna 2016. godine obavljao je poslove pomoćnika predsednika opštine Čoka.

Oženjen je, otac jednog ženskog deteta i deda jedne unuke.

Nadležnost predsednika skupštine

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom opštine Predsednik Skupštine bira se iz reda odbornika, na vreme od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 8 odbornika. Predsedniku Skupštine može da prestane funkcija pre isteka vremena na koje je izabran : ostavkom, razrešenjem ili prestankom mandata odbornika Skupštine opštine. Predlog za razrešenje predsednika Skupštine može predložiti najmanje 21 odbornik. Predsednik Skupštine može biti razrešen i u slučaju ostavke, što Skupština samo konstatuje bez rasprave.

 


Zamenik predsednika skupštine Milovan Vasić

Rođen 24.02.1951. godine u Crvenki gde je završio i osnovnu školu. Srednje tehničko mašinsku školu završio u Kuli , a metalurški fakultet u Zenici i stekao zvanje dipl. ing. metalurgije.

1976. godine zaposlio se u livnici čelika „Jelšingrad“ RO Bačka Topola i nakon položenog pripravničkog ispita vršio funkcije : šef tehničke pripreme , šef proizvodnje , tehnički direktor. Od 1990. godine do 2007. godine obavljao je dužnost generalnog direktora livnice čelika u Bačkoj Topoli. 2004. godine osnivao svoju firmu „Trgoinženjering“ , a 2006. godine kupuje „Stara Livnica O.S.Č.L“ Čoka.

Član je odbora Privredne komore Srbije za crnu i obojenu metalurgiju i potpredsednik Srpskog Livačkog Društva Srbije.

Nadležnost zamenika

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja . Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

 


Sekretar skupštine Tot Zoltan

Rođen je 01.01.1982. godine u Kikindi.

Osnovnu školu je završio u Sajanu, a gimnaziju u Subotici. Diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2011. godine je zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Čoka.

Nadležnost sekretara

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretara Skupštine postavlja Skupština opštine, na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine. Skupština opštine može, na obrazloženi predlog predsednika Skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata.

 


Odbornici skupštine

 

ODBORNIČKA GRUPA ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE
 1. Milovan Vasić
 2. Daniel Radanov
 3. Snežana Adžić
 4. Slaviša Rakić
 5. Zoran Mutuc
 6. Željko Bebek
 7. Lena Šili
 8. Arsen Grbin
 9. Tibor Nađ
 10. Blagoje Terzin
 11. Dejana Krizmanić
 12. Julijana Bagdal

 

ODBORNIČKA GRUPA VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR
 1. Patricia Pamer Pinter
 2. Tibor Olaj
 3. Ela – Ileana Marias
 4. Robert Urban
 5. Karolj Barna
 6. Eva Tertei
 7. Čaba Zombori
 8. Edit Hudak
 9. Katalin Ruža

 

ODBORNIČKA GRUPA DEMOKRATSKA STRANKA – BORIS ILIĆ
 1. Boris Ilić
 2. Mirjana Marjanov

 

ODBORNIČKA GRUPA LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE – NENAD ČANAK
 1. Slobodan Čobanov
 2. Zoltan Piri

 

Skupština opštine Čoka ima ukupno 25 odbornika.


Nadležnos skupštine

 • • Donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine
 • • Donosi budžet i završni račun opštine
 • • Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti
 • • Donosi Urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta
 • • Donosi odluke i druge opšte akte
 • • Raspisuje opštinski referendum, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu
 • • Osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom
 • • Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore komunalnog javnog preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute i opšte akte u skladu sa zakonom
 • • Bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i, na predlog Predsednika opštine, bira Opštinsko veće
 • • Postavlja i razrešava sekretara Skupštine
 • • Postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave, odnosno načelnike uprave za pojedine oblasti, na predlog Predsednika opštine
 • • Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode, koji joj po osnovu zakona pripadaju
 • • Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta
 • • Donosi akt o javnom zaduživanju opštine
 • • Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
 • • Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu
 • • Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu
 • • Pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom
 • • Daje saglasnost za upotrebu imena i simbola opštine
 • • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom

 


Dokumenti (Statut opštine, Poslovnik o radu, Službeni list)

 

Ime
Format
Veličina
Statut opštine Čoka
236KB
Poslovnik o radu Skupštine opštine Čoka
280KB
Izmena i dopuna poslovnika o radu Skupštine opštine Čoka
100KB
Izmena i dopuna poslovnika o radu Skupštine opštine Čoka
69KB

Službeni list opštine Čoka 2017

Naziv
Format
Veličina
24 - Sl.list - 29 decembar 2017
<1MB
23 - Sl.list - 22 decembar 2017
<1MB
22 - Sl.list - 11 decembar 2017
<1MB
21 - Sl.list - 30 novembar 2017
<1MB
20 - Sl.list - 15 novembar 2017
<1MB
19 - Sl.list - 01 novembar 2017
<1MB
18 - Sl.list - 25 oktobar 2017
<1MB
17 - Sl.list - 24 oktobar 2017
5,2MB
16 - Sl.list - 13 oktobar 2017
<1MB
15 - Sl.list - 29 septembar 2017
<1MB
14 - Sl.list - 20 septembar 2017
<1MB
13 - Sl.list - Prilog - Komasacija
9,5 MB
13 - Sl.list - 08 septembar 2017
<1MB
12 - Sl.list - Prilog - Godišnji program 2017
<1MB
12 - Sl.list - 25 avgust 2017
<1MB
11 - Sl.list - 03 avgust 2017
<1MB
10 - Sl.list - 01 avgust 2017
1,2 MB
09 - Sl.list - Prilog
1,2 MB
09 - Sl.list - 09 jun 2017
<1MB
08 - Sl.list - 22 maj 2017
<1MB
07 - Sl.list - 18 maj 2017
<1MB
06 - Sl.list - 20 april 2017
<1MB
05 - Sl.list - 21 mart 2017
<1MB
04 - Sl.list - 24 februar 2017
<1MB
03 - Sl.list - 22 februar 2017
<1MB
02 - Sl.list - 02 februar 2017
<1MB
01 - Sl.list - 06 januar 2017
<1MB

Službeni list opštine Čoka 2016

Naziv
Format
Veličina
Hronološki registar za 2016 godinu
<1MB
23 - Sl.list - Prilog - Tabele i programski deo budžeta za 2017.godinu
16,3MB
23 - Sl.list - 27 decembar 2016
<1MB
22 - Sl.list - 22 decembar 2016
<1MB
21 - Sl.list - Prilog 2
15,2MB
21 - Sl.list - Prilog 1
7,82MB
21 - Sl.list - 22 novembar 2016
<1MB
20 - Sl.list - 21 novembar 2016
<1MB
Prilog - Plan zaštite spasavanja u vanrednim situacijama opštine Čoka
13,5MB
Prilog - Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća opštine Čoka
12,1MB
19 - Sl.list - Prilog
<1MB
19 - Sl.list - 21 oktobar 2016
<1MB
18 - Sl.list - 30 septembar 2016
<1MB
17 - Sl.list - 01 septembar 2016
<1MB
16 - Sl.list - 25 avgust 2016
<1MB
15 - Sl.list - 04 avgust 2016
<1MB
14 - Sl.list - 19 jul 2016
<1MB
13 - Sl.list - 28 jun 2016
<1MB
12 - Sl.list - 15 jun 2016
<1MB
11 - Sl.list - 10 jun 2016
<1MB
10 - Sl.list - 31 maj 2016
<1MB
09 - Sl.list - 12 maj 2016
<1MB
08 - Sl.list - 25 april 2016 - REZULTATI LOKALNIH IZBORA
<1MB
07 - Sl.list - 15 april 2016
<1MB
06 - Sl.list - 13 april 2016
<1MB
05 - Sl.list - DODATAK
5,2MB
05 - Sl.list - 31 mart 2016
<1MB
04 - Sl.list - 31 mart 2016
<1MB
03 - Sl.list - 29 februar 2016
<1MB
02 - Sl.list - 01 februar 2016
<1MB
01 - Sl.list - 21 januar 2016
<1MB

 

Službeni list opštine Čoka 2015

Naziv
Format
Veličina
Hronološki registar za 2015 godinu
<1MB
16 - Sl.list - 29 decembar 2015
4,5MB
15 - Sl.list - 10 decembar 2015
2,6MB
14 - Sl.list - 02 decembar 2015
<1MB
13 - Sl.list - 18 novembar 2015
<1MB
12 - Sl.list - 04 novembar 2015
<1MB
11 - Sl.list - 03 novembar 2015
<1MB
10 - Sl.list - 07 oktobar 2015
3,5MB
09 - Sl.list - 20 avgust 2015
<1MB
08 - Sl.list - ANEKS - Lokalni energetski plan
5,5MB
08 - Sl.list - ANEKS - Akcioni plan
1,5MB
08 - Sl.list - ANEKS - Program
2MB
08 - Sl.list - 22 jul 2015
<1MB
07 - Sl.list - 11 jun 2015
<1MB
06 - Sl.list - 29 maj 2015
<1MB
05 - Sl.list - 15 maj 2015
<1MB
04 - Sl.list - ANEKS - Bilans uspeha "Regionalne deponije" Subotica
<1MB
04 - Sl.list - ANEKS - Program poslovanja "Regionalne deponije" Subotica za 2015. godinu
<1MB
04 - Sl.list - 14 maj 2015
<1MB
03 - Sl.list - 28 april 2015
<1MB
02 - Sl.list - 13 mart 2015
<1MB
01 - Sl.list - 05 februar 2015
<1MB

 

Službeni list opštine Čoka 2014

Naziv
Format
Veličina
Hronološki registar za 2014 godinu
<1MB
15 -Sl.list - 31 dec 2014
<2MB
14 -Sl.list - 31 dec 2014
2MB
13 -Sl.list - 31 dec 2014
<1MB
12 -Sl.list - 10 dec 2014
2MB
11 -Sl.list - 8 dec 2014
<5MB
10 -Sl.list - 9 okt 2014
<1MB
09 -Sl.list - 2 okt 2014
<1MB
08 -Sl.list - sept 2014
<1MB
07 -Sl.list - avg 2014
4MB
06 -Sl.list - jul 2014
<1MB
05 -Sl.list - jun 2014
<1MB
04 -Sl.list - maj 2014
<1MB
03 -Sl.list - april 2014 (Prilog - ZELENA AGENDA-Coka)
<1MB
02- Sl.list - mart 2014
<1MB
01 Sl.list-10.februar 2014
<1MB

Službeni list opštine Čoka 2013

Naziv
Format
Veličina
Sl.list br.1- 24.januar 2013
<1MB
Sl.list br.2- 22.februar 2013
<1MB
Sl.list br.3- 6.mart 2013
<1MB
Sl.list br.4- 26.mart 2013
<1MB
Sl.list br.5- 16.april 2013
<1MB
Sl.list br.6- 30.april 2013
<1MB
Sl.list br.7- 27.maj 2013
<1MB
Sl.list br.8- Jun 2013
<1MB
Sl.list br.9- 20.jun 2013 (Prilog - pregled nadmetanja)
<1MB
Sl.list br.10- 28.jun 2013
<1MB
Sl.list br.11
10MB
Sl.list br.12-avg
<1MB
Sl.list br.13-avg
<1MB
Sl.list br.14-okt
5MB
Sl.list br.15-nov
5MB
16-Sl.list- 27.decembar 2013 (Prilog - plan det. reg. dalekovod)
<3MB

 

 

Službeni list opštine Čoka 2012

Naziv
Format
Veličina
Sl.list br.22- 27.decembar 2012
70MB
Sl.list br.21- 26.decembar 2012
3MB
Sl.list br.20- 29. novembar 2012
22MB
Sl.list br.19- 8. novenbar 2012
8MB
Sl.list br.18- 24.oktobar 2012
3MB
Sl.list br.17- 9.oktobar 2012
22MB
Sl.list br.16- 2. oktobar 2012
5MB
Sl.list br.15- 22. avgust 2012
1MB
Sl.list br.14- 25. jul 2012
2MB
Sl.list br.13- 10. jul 2012
20MB
Sl.list br.12- 27. jun 2012
2MB