OPŠTINSKO VEĆE
 
 • Radovan Budovalčev (Ostojićevo) - zadužen za oblast poljoprivrede,
 • Zlatomir Rajić (Čoka) - zadužen za oblast privrede,
 • Semeredi Erne (Jazovo) - zadužen za oblast ekologije i komunalne delatnosti,
 • Tertei Janoš (Ostojićevo) - zadužen za oblast saradnje sa mesnim zajednicama,
 • Dušan Jovanov (Sanad) - zadužen za oblast obrazovanja, sporta i omladine,
 • Dr. Ivana Naumov (Čoka)- zadužen za oblast socijalna pitanja i zdravstva,
 • Pinter Čaba (Padej) - zadužena za oblast kulture i informisanje

Nadležnost

Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine. On ujedno vrši i kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave. Opštinsko veće, na predlog Predsednika opštine bira Skupština opštine, i to većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Mandat Opštinskog veća je 4 godine.

 
 • Utvrđuje predlog Odluke o budžetu opštine
 • Vrši nadzor nad radom Opštinske uprave – poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine
 • Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine
 • Donosi Poslovnik o svom radu na predlog predsednika opštine
 • Pomaže Predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti