OBAVEŠTENJE - PRSKANJE KOMARACA

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA ČOKA
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ČOKA
Odelenje za privredu, poljoprivredu, razvoj,
urbanizam, za građevinske poslove za sprovođenje
objedinjene procedure i stambeno - komunalne delatnosti
BROJ: 355-24/03/2016 -III
DATUM:01.08.2016. godine

Č O K A

Potiska ulica broj 20.

 

OBAVEŠTENJE

 

Ovim putem Vas obaveštavamo da na teritoriji opštine Čoka DOO Ciklonizacija će vršiti avio tretiranje protiv odraslih formi komaraca, koje će se izvršiti u vremenu od 24.07.2017.godine do 05.08.2017. godine, u večernjim časovima (prvo povoljno veče), u vremenskom periodu od 18,00 do 21,00 časova. Suzbijanje komaraca iz aviona će se vršiti na teritoriji opštine Čoka , sa preparatima na bazi lambda – cihalotrina i deltametrina, ULV .

 

 

 

Šef Odeljenja
za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam,
za građevinske poslove za sprovođenje objedinjene
procedure i stambeno - komunalne delatnosti
Samostalni stručni saradnik

Eva Ševenjhazi s.r.