OBAVEŠTENJE

Republika Srbija – A.P. Vojvodina

O P Š T I N A Č O K A

OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA

ODSEKA ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,RAZVOJ

URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI

Broj: sl/2022-III

Datum: 08.08.2022. godine

Č O K A

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavamo Vas, da dana 11.08.2022. godine će se vršiti akcija – humano hvatanje pasa lutalica sa javnih površina na teritoriji opštine Čoka, od strane Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda.

 

Šef odseka za privredu, poljoprivredu,

razvoj, urbanizam i

stambeno komunalne delatnosti

sr Ševenjhazi Eva