OBAVEŠTENJE

Republika Srbija – A.P. Vojvodina

O P Š T I N A Č O K A

OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA

ODSEKA ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,RAZVOJ

URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI

Broj: SLUŽBENO

Č O K A

 

OBAVEŠTENJE

 

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam za građevinske poslove, za sprovođenje objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti OBAVEŠTAVA građane opštine Čoka  da 22.05.2018. godine će se vršiti akcija – humano hvatanje pasa lutalica sa javnih površina u naseljenim mestima Padej, Ostojićevo i Čoka od strane Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda.

 

Šef odseka za privredu, poljoprivredu,

razvoj, urbanizam i

stambeno komunalne delatnosti

sr Ševenjhazi Eva