PREVENTIVNE MERE ZA SPREČAVANJE POJAVE AFRIČKE KUGE SVINJA

OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam,
za građevinske poslove za sprovođenje objedinjene procedure
i stambeno - komunalne delatnosti

izdaje sledeće


O B A V E Š T E NJ E

U Republici Rumuniji došlo je do pogoršanja epizotiološke situacije u odnosu na bolest afričke kuge svinja u cilju sprečavanja širenja bolesti potrebno je da vlasnici svinja preuzmu sledeće preventivne mere u zaštiti svojih svinja

PREVENTIVNE MERE:
• ne hraniti svinje pomijama;
• izbegavati pašno držanje svinja;
• sprečiti direktan kontakt sa divljim svinjama ;
• osobe koje su bile u kontaktu sa divljim svinjama moraju dobro oprati i dezinfikovati odeću i obuću;
• obavezna prijava svake bolesne ili uginule domaće ili divlje svinje nadležnom veterinaru;
• postaviti dezbarijere na ulazu i izlazu u objekat gde se drže svinje ;свиње ;
• obavezno koristiti posebnu odeću i obuću kod ulaza u obore sa svinjama, ne dozvoljavati licima koja nisu članovi domaćinstva da imaju pristup objektima sa svinjama.

NEMA LEČENJA, VAKCINA NE POSTOJI,
VIRUS AFRIČKE KUGE SVINJA NE PREDSTAVLJA OPASNOST ZA LJUDE I DRUGE VRSTE ŽIVOTINJA.

Šef Odeljenja
Eva Ševenjhazi
Dana 05.09.2018. godine
:
Za skidanje:
  1. Brošura za lovce
  2. Uputstvo za vlasnike